LOF Kalundborg - kurser, foredrag, oplevelser - Nordvestsjælland - Kalundborg & Odsherred

Nordvestsjælland - Kalundborg & Odsherred

Viden i bevægelse

Information

Du kan se alle tilbuddene her på hjemmesiden. Ring til os på tlf. 59561414 for at høre nærmere.

Det trykte program deles ud i uge 33. 
 
Tilmelding
Tilmelding til holdene kan ske her fra hjemmesiden eller på telefon 59561414.
Vi har åbent mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00.
Kontoret er lukket i skoleferier.

Vi anbefaler hurtig tilmelding.
Betaling skal være os i hænde senest 14 dage før start. Hvis tilmelding sker mindre end 14 dage før start, betales ved tilmelding. Betal via hjemmesiden ved tilmelding eller på kontoret (kontant eller med Visa/Dankort). Vi kan også sende dig en kodelinie til betaling i din netbank.

Kursusstart
Kurserne begynder, som de står i programmet. Hvis der sker ændringer, skriver vi til de tilmeldte inden kursusstart. Vi sender ikke startbreve, hvis alt er som planlagt.

Hvem kan deltage
Folkeoplysningsloven sætter ingen kommune- eller aldersgrænse, alle er velkomne. Kursusdeltagere fra andre kommuner end Kalundborg kommune skal oplyse fuldt cpr.nr. ved tilmelding af hensyn til kommunernes indbyrdes afregning.

Kursuspris, deltagerbetaling og evt. tilbagebetaling
Prisen gælder for alle deltagere. Hvis vi aflyser et kursus, fordi der ikke er deltagere nok, tilbagebetaler vi det indbetalte kursusgebyr. Hvis du melder fra et kursus, kan du kun få penge retur, hvis du melder fra senest 14 dage, før kurset skal begynde. Vi tager et administrationsgebyr på 100,- kroner. Herefter refunderes indbetalt kursusgebyr ikke. Påmindelsesgebyr på kr. 50,- ved hver påmindelse.

Udover kursusprisen skal du betale for materialer, der blandt andet kan være bøger og fotokopier. Disse afregnes direkte med underviseren.

Betaling med Dankort
Når du foretager din bestilling, vil alle indtastede oplysninger blive SSL krypteret via en sikker linje, som er godkendt af PBS International A/S. Du kan læse mere om betaling og sikkerhed på nettet hos http://www.pbs.dk og hos forbrugerraadet http://www.forbrug.dk/raad/renbesked/ehandel/Undervisningssteder
Ved hvert kursus er nævnt det planlagte undervisningssted. Ret til ændringer forbeholdes. Tilmeldte vil modtage besked om eventuelle ændringer før kursusstart.

 

Kurser på institutioner
LOF arrangerer kurser på institutionerne, hvis der er behov herfor. Undervisningen tilrettelægges specielt for institutionens brugere. Ring til LOF på tlf. 59561414 for nærmere oplysninger.

Rygepolitik

Rygning er naturligvis ikke tilladt inden døre hos LOF. Rygning udenfor skal foregå på de afmærkede områder. Bemærk venligst, at ved kurser på kommunale skoler må der ikke ryges på matriklen, hverken indendørs eller udendørs. Det samme gælder for E-cigaretter.

Forbehold
Vi tager forbehold for fejl og mangler i det udsendte program, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.

Kalender